dr inż. Aleksandra Szywała

 • Radość Przychodnia Weterynaryjna
  ul. Skalnicowa 98, Warszawa – Radość (Wawer)


  Pracujemy 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku w systemie zmianowym.

 • Dr inż. Aleksandra Szywała – właściciel, menadżer, zoopsycholog

  Od 1999 r. związana z Lecznicą Weterynaryjną ,, Radość”, a od 2006 r. jest jego współwłaścicielką.

  W latach 1993 – 1998 odbyła studia magisterskie na kierunku Zootechnika w zakresie hodowli zwierząt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ukończone obroną pracy pt. ,,Dziedziczenie cech psychicznych u ras sznaucer olbrzym, doberman, rottweiler ” pod kierunkiem dr Katarzyny Fiszdon .

  W latach 1998 – 2002 odbyła dzienne studia doktoranckie przy Wydziale Zootechnicznym SGGW w dyscyplinie: zootechnika, w specjalności: hodowla zwierząt, biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej, żywienie i higiena zwierząt.

  W latach 1998/2002 w ramach dziennych studiów doktoranckich prowadziła zajęcia dydaktyczne ze studentami z następujących przedmiotów:
  – podstawy genetyki zwierząt, chów zwierząt w ogrodach zoologicznych .

  W 2003 r. obroniła rozprawę doktorską pt. ,,Charakterystyka etogramu i zachowania agonistyczne u wybranych ras psów obronnych i pasterskich’’ pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Kalety, zakończona nadaniem tytułu doktora nauk rolniczych.

  W latach 2003/2004 uczestnik studium w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, w Zakładzie Psychologii Porównawczej i Ewolucyjnej- ,,Zachowanie się zwierząt: zagadnienia podstawowe i aplikacyjne” pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Pisuli zakończonego egzaminem i uzyskaniem certyfikatu .

  27/28 03.2010 – ukończenie kursu Ambasadora The Blue Dog organizowanego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW, uprawniającego do pracy z dziećmi w czterech grupach wiekowych 3,4,5 i 6 latkami i ich rodzicami w przedszkolach w Polsce .

  W latach 2013/2014 uczestnik studium na Uniwersytecie Warszawskim – ,, Kot: Zachowania Prawidłowe i Zaburzenia Behawioralne” organizowanym przez Joanne Iracką, Marię Habrowską, Agatę Sowińską, zakończone egzaminem i uzyskaniem dyplomu.

  Publikacje

  Zróżnicowanie zachowań psów obronnych pod wpływem zadań stawianych w teście dla psów ras obronnych”- materiały konferencyjne, Badania dotyczące zachowań psów względem człowieka mających wpływ na ich użytkowość”- materiały konferencyjne, ,, Testy psychiczne w Polsce”- ,, Doberman” dwumiesięcznik Klubu Dobermana w Polsce Artykuł ,, Aktywna jesień życia” Czasopismo Cztery Łapy Artykuł ,, Depresja Rottweilera” – czasopismo Przyjaciel Pies Artykuł pt. ,,Szczekający problem” czasopismo abc Zwierząt listopad 2012 (5) Artykuł pt. Nie uśmiechaj się …. czyli o trudnych początkach znajomości z psami”. czasopismo abc Zwierząt lipiec 2012(7/1) Artykuł ,, Czy As powinien iść do szkoły?” czasopismo abc Zwierząt sierpień 2012 (2) Artykuł ,, Hotel pod czterema łapami”czasopismo abc Zwierząt , Artykuł ,, Interaktywna zabawa dla kociaka” czasopismo abc Zwierząt Artykuł ,, Drapiące koteczki” czasopismo abc Zwierząt Artykuł ,, Wystrzałowy problem ” czasopismo abc Zwierząt grudzień 2012(6) Artykuł ,, Czy koty lubią podróżować?” czasopismo abc Zwierząt październik 2012(4)

  W latach 2007 do 2017 r przygotowuję i przeprowadzam wykłady na Studium Podyplomowym ,,Pies i jego rola w społeczeństwie ” na temat: ,, Problemów zachowania psów” , ,, Praktyczne poradnictwo behawioralne. Praktyka terapii psów.”

  09-11 2014 przeprowadzenie wykładów w ramach realizacji projektu: ,,Aktywna integracja mieszkańców Pragi Południe poprzez psy”

  09.09.2017 przeprowadzenie wykładu w Search and Rescue Dog Training psieEgo na temat najnowszych badań dotyczących kastracji/sterylizacji u psów

  Konferencje

  18-20 05. 2001 r. Wystąpienie na III Ogólnopolskiej Konferencji ekologii Behawioralnej Ssaków z projektem ,, Zróżnicowanie zachowań psów obronnych pod wpływem zadań stawianych w teście dla psów ras obronnych”.

  12.06.2003 – prelekcja w Polskim Towarzystwie Etologicznym pt ,, Wybrane zachowania agonistyczne u psów ras obronnych”

  15.07.2003- Międzynarodowa Konferencja Neurologiczna – prelekcja ,, Zachowania agonistyczne u psów”.

  27-28 marca 2010 -udział w szkoleniu na temat ,, Medycyna behawioralna psów i kotów” na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

  16-17 04.2010 Niepołomice – udział w seminarium prof. Raymonda Coppingera ,, Historia naturalna psowatych, rozwój ewolucyjny, inteligencja, emocje i zachowanie się psów 22.10.2010 – udział w sympozjum ,, Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania.” Organizowanym przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

  26-27 11. 2011 uczestnictwo w szkoleniu Dog -Oriented Behaviour-Education, wykładowca : Raili Halme 16/17. 10. 2012- uczestnictwo w Forum Lekarzy Weterynarii organizowanym przez Royal Canin Polska, Niepołomice

  8-9 12. 2012 – seminarium ,, Agresywny pies. Ocena zagrożenia i analiza przypadków . Prowadzący: Joel Dehasse

  25.05.2013 r. Seminarium :
  ,, Wpływ hormonów płciowych na problemy behawioralne psów i kotów”-prof. P. Neville, COAPE UK ,,Ludzka Rodzina w szkoleniu i terapii zachowania zwierząt towarzyszących”- prowadzący mgr A. Kłosiński, COAPE Polska

  8-9 10. 2013 uczestnictwo Forum Lekarzy Weterynarii organizowanym przez Royal Canin Polska, Warszawa

  25.10.2013 – udział w prelekcji organizowanej przez Vetoquinol z okazji wprowadzenia na rynek weterynaryjny nowego produktu stosowanego w medycynie behawioralnej zwierząt towarzyszących.

  26-27.04.2014 udział w seminarium : ,, Medycyna prewencyjna i jej wpływ na dochody w lecznicy „, ,,Jak budować lojalność klientów?”, ,, Rola lekarza weterynarii w oczach właścicieli psów i kotów”.

  28-29 06.2014 – uczestnictwo w konferencji naukowo- szkoleniowej ,, Zaburzenia zachowań u psów i kotów” organizowanej przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie w ramach Akademii Medycyny Behawioralnej

  8.11.2014 – uczestnictwo w Konferencji naukowej Centre of Applied Pet Ethology (COAPE)

  6/7 12. 2014 – uczestnictwo w I Kongresie Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej;

  16.04.2015 – udział w wykładzie dr Katarzyny Majeckiej pt., Wpływ warunków hodowli na zachowanie szczeniąt psa domowego Canis lupus familiarna” w Polskim Towarzystwie Etologicznym;

  18-19 kwietnia 2015 r. – seminarium z dr Màrty Gàcsi pt. ,,Pies pracujący: od A do Z, Wychowanie i trening psów asystujących i do terapii”.

  30.09.2015-01.10.2015 Vet business forum, Serock

  5-6 grudnia 2015 , Warszawa uczestnictwo w II Kongresie Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej

  17.01.2016 – udział w konferencji ,, Medycyna behawioralna kotów, dr Sabine Schroll”
  Od 2014 r. członek Stowarzyszenia Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej

  12-13.03.2016 r. Warszawa- ,,Medycyna behawioralna w praktyce. Seminarium z Karen Overall.”

  19-20. 03. 2016 r. Annówka- Szkolenie ,,sztuczkowo” z Patrycją Kowalczyk

  03-04.12 2016 udział w III Kongresie Medycyny Weterynaryjnej

  27-28.02.2017 Vet Business Forum

  05.03.2017 Sentience and Animal Welfare , prof. D. Broom

  26.05.2017 Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  07.10.2017 Diagnostyka i leczenie zmian wewnątrzczaszkowych u psów i kotow -dr n. wet. DECVN M. Wrzosek

  1994-2001 działalność w warszawskim oddziale Związku Kynologicznego (praca ma wystawach psów rasowych, dyżury w Sekcji Sznaucera, uczestnictwo w przeglądach miotu, przeglądach hodowlanych oraz testach psychicznych dla psów ras pracujących; Od 1998 roku zdałam egzamin na asystenta kynologicznego)

  1998 działalność w Studenckim Kole Naukowym Kynologów w SGGW OD 1998 członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego

  05/-09/1998 – praktyka behawioralno – groomerska w w jednej z najbardziej uznanych hodowli rasy terier szkocki Rannoch prowadzonej przez międzynarodową sędzie kynologiczną Elsbeth Clerc,

  1994-1995 praca społeczna w Stajni SGGW na Wolicy

  07-09 1995 praktyka w Stadninie Koni Rzeczna

  Gość w programach telewizyjnych:
  2003r – Razem
  2004 r. – Pytanie na śniadanie
  2004 r. – Dzień dobry TVN
  od 10.2016 gospodarz cyklu programów w Polskim Radio 24 – „Poznajmy się czyli między nami zwierzętami”.

  2-3 grudnia 2017 – występ na IV KONGRESie WETERYNARYJNEJ MEDYCYNY BEHAWIORALNEJ Warszawa

  24, 25.03.2018 r. Warszawa seminarium z Julią Robertson – Przewlekły ból mięśni u psów

  od 10.2016 do 06.2017 gospodarz cyklu programów w Polskim Radio 24 – „Poznajmy się czyli między nami zwierzętami”.

  26.08.2017 gość w audycji programu Trzeciego ,,Niewidoczna strona sztuki” – ,,Co psy robią w kinie i reklamie”

  14.10. 2017 gość w audycji programu Trzeciego ,,Niewidoczna strona sztuki” – Jakie jest miejsce kota w kulturze?”

  9.12-10.12.2023 - Komunikacja psów, lęk, reaktywność, kontrola i wynikająca z nich agresja. Seminarium prowadzone przez p. S. Najsztub

  03.2024 webinar Wspieraj psa dotykiem - Techniki TTouch

  Hobby

  Zachowania zwierząt
  Muzyka (ukończone sześć klas szkoły muzycznej w klasie fortepianu, wyróżnienie na Ogólnopolskim festiwalu Społecznych Ognisk Artystycznych )
  Jazda konna

  Prywatnie

  Mama 2 dzieci i opiekunka 2 psów i 2 koni.